Social development

ConcepThink is uitgegroeid tot een innovatieve sociale onderneming. Ons bedrijf richt zich primair op het aanpakken van allerlei relevante maatschappelijke thema’s. Daarbij vinden wij het creëren van een maatschappelijke meerwaarde de uitdaging.

Hiertoe initieert, ontwikkelt, lanceert en exploiteert onze onderneming aansprekende maatschappelijk georiënteerde activiteiten. Dit zijn verrassende praktische oplossingen en samenwerkingsvormen voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen. Wij zijn gespecialiseerd in het op een inspirerende wijze in beweging brengen van onderling belanghebbende partijen.

Dit doen wij aan de hand van specifieke businessconcepten. Daarvoor bouwen we efficiënte verdienmodellen om onze activiteiten te financieren. Winstmaximalisatie is daarbij niet ons streven, maar het bereiken van een maatschappelijke toegevoegde waarde is ons hoofddoel.

Social impact first